مسیرگشایی خیابان امام(ره)
حدفاصل روبروی بانک کشاورزی تا روبروی کلانتری 11

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، در راستای تعریض خیابان امام(ره)، بعد از اتمام عملیات زیرسازی ،آماده سازی و آسفالت ریزی حدفاصل روبروی بانک کشاورزی تا روبروی کلانتری 11 ، مسیرگشایی مسیر فوق با هدف کاهش ترافیک و سهولت در تردد خودروها انجام شد.
اعلام برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی هنری «درخت و درختکاری»