انتقادات و پیشنهادات

شهروند گرامی، لطفا هرگونه پیشنهاد یا انتقاد خود از شهرداری ماکو را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.