• امروز:
    1403/1/26
  • اوقات شرعی:
    نیمه شب شرعی: 23:45:16
 

« اطلاع رسانی »

56553

جمعیت شهر ماکو

94723

جمعیت شهرستان ماکو

900

مساحت شهر ماکو (هکتار)

1381

ارتفاع از سطح دریا (متر)

سامانه 137

تلفن پاسخگوی شهرداری ماکو: مشکلات شهری را با این شماره در میان بگذارید.