آغاز عملیات آسفالت ریزی
خیابان طالقانی و امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، عملیات آسفالت و روکش آسفالت خیابان طالقانی و امیرکبیر آغاز شد.عملیات تخریب ساختمان بانک تجارت
در راستای مسیرگشایی و تعریض خیابان امام (ره)