آغاز عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی خیابان امام ( ره )

آغاز عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی خیابان امام ( ره ) حدفاصل سه راهی محله تازه تا مقابل آموزش و پرورش سابق توسط شهرداری ماکو
پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رجایی