آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان فارابی

آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان فارابی جهت اجرای آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو

مونتاژ و بهسازی دستگاه های کارخانه شن و ماسه شهرداری ماکو