آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان هشترودی

آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان هشترودی جهت اجرای آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو
رنگ آمیزی مبلمان پارک جنگلی