آغاز عملیات تراش آسفالت لاین جنوبی خیابان امام

آغاز عملیات تراش آسفالت لاین جنوبی خیابان امام حدفاصل ( سه راهی محله تازه تا مقابل آموزش و پرورش سابق ) توسط شهرداری ماکو

آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان معلم