آغاز عملیات تراش آسفالت ورودی شهر
جهت آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو

تراش آسفالت ورودی شهر:

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، عملیات تراش آسفالت ورودی شهر (میدان مرزداران) جهت آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو آغاز شد.


ادامه عملیات ساماندهی و بهسازی پارک لاله محله برج توسط شهرداری ماکو