آماده سازی آرامستان وادی رحمت ماکو
جهت برگزاری مراسم پنجشنبه آخر سال

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری ماکو از آماده سازی آرامستان های ماکو برای پنجشنبه آخر سال خبر داد. با اشاره به رسم دیرینه زیارت اهل قبور در پنجشنبه آخر سال گفت: با توجه به ازدحام جمعیت در این روز، تدابیر ویژه ای برای رفاه هر چه بیشتر شهروندان اندیشیده شده است. وی با اشاره به اعمال محدودیت های ترافیکی اطراف آرامستان وادی رحمت از بسته شدن درب های ماشین رو به داخل وادی رحمت خبر داد.آگهی مزایده عمومی
واگذاری بهره برداری (اجاره) پارکینگ خیابان طالقانی