به مناسبت 7 فروردین روز ملی هنرهای نمایشی

 طی مراسمی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو از هنرمندان انجمن نمایش شهر ماکو به مناسبت ۷ فروردین روز ملی هنرهای نمایشی تجلیل بعمل آمد
ادامه عملیات تخریب ساختمان وراث مرحوم پشت کوهی و وراث مرحوم بیات ماکو واقع در سه راهی بانک ملی در راستای تعریض خیابان امام خمینی ( ره ) توسط شهرداری ماکو