به مناسبت روز درختکاری

در اولین روز از هفته منابع طبیعی و همزمان با سراسر کشور ، مراسم روز درختکاری در ماکو برگزار شد
برگزاری جلسه شورای نامگذاری معابر سطح شهر ماکو در شهرداری