برگزاری جلسه شورای نامگذاری معابر سطح شهر ماکو در شهرداری

جلسه شورای نامگذاری معابر سطح شهر ماکو برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو ؛ ظهر امروز دوازدهم اسفند سالجاری ، جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن شهر ماکو با حضور اعضای این کمیسیون در محل دفتر شهردار ماکو جهت تصمیم گیری در خصوص نامگذاری معابر بدون نام و همچنین درخواست های مردمی تشکیل شد.
مصالحه ساختمان وراث مرحوم بیات ماکو شامل 10 دهنه مغازه در راستای تعریض خیابان امام خمینی (ره)