برگزاری مراسم نورافشانی بمناسبت میلاد باسعادت حضرت ولیعصر ( عج ) توسط شهرداری ماکو

برگزاری مراسم نورافشانی بمناسبت میلاد باسعادت حضرت ولیعصر ( عج ) توسط شهرداری ماکو
نصب پرچم های 3 متری رنگی سال نو مبارک در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز 1400 توسط شهرداری ماکو