بازسازی پارک لاله محله قزبعلی توسط شهرداری ماکو

بازسازی پارک لاله محله قزبعلی توسط شهرداری ماکو در حال انجام می باشد


خرید 100 عدد سطل زباله 770 لیتری فلزی توسط شهرداری ماکو