ادامه عملیات نصب چراغ های ال ای دی در سطح شهر توسط شهرداری ماکو

ادامه عملیات نصب چراغ های ال ای دی در سطح شهر توسط شهرداری ماکو

با تشکر ویژه از همکاری ریاست و پرسنل اداره برق شهرستان ماکوجایگذاری ایستگاه های تاکسی در سطح شهر توسط شهرداری ماکو