ادامه عملیات ساماندهی و بهسازی پارک لاله محله برج توسط شهرداری ماکو

ادامه عملیات ساماندهی و بهسازی پارک لاله محله برج توسط شهرداری ماکوتولید و تکثیر 85 هزار عدد انواع گلهای فصلی ، درخت و درختچه در گلخانه شهرداری ماکو با هدف خودکفایی در تولید و کاهش هزینه ها