ادامه عملیات تخریب ساختمان وراث مرحوم پشت کوهی و وراث مرحوم بیات ماکو واقع در سه راهی بانک ملی در راستای تعریض خیابان امام خمینی ( ره ) توسط شهرداری ماکو

ادامه عملیات تخریب ساختمان وراث مرحوم  پشت کوهی و وراث مرحوم بیات ماکو واقع در سه راهی بانک ملی در راستای تعریض خیابان امام خمینی ( ره ) توسط شهرداری ماکوبرگزاری مراسم نورافشانی بمناسبت میلاد باسعادت حضرت ولیعصر ( عج ) توسط شهرداری ماکو