دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات بازارچه مرزی ماکو
پایان عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی خیابان امام