جاگذاری گلدان های تزئینی در خیابان امام ( ره )

جاگذاری گلدان های تزئینی در خیابان امام ( ره ) توسط واحد فضای سبز شهرداری ماکو
آغاز عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی خیابان امام ( ره )