اجرای فاز دوم پیاده راه سازی و بتن پلاک
حدفاصل بازارچه امید تا مصلی

اجرای عملیات پیاده راه سازی(بتن پلاک) بلوار شهید بهشتی (حدفاصل بازرچه امید تا مصلی امام خمینی) توسط واحد عمرانی شهرداری ماکو




پایان عملیات آسفالت ریزی، بلوار شهید بهشتی