اجرای عملیات آماده سازی و زیرسازی
خیابان امام(ره) حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا روبروی بانک رفاه

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، در راستای تعریض خیابان امام(ره) عملیات آماده سازی و زیرسازی خیابان اما(ره) حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا بانک رفاه در حال انجام می باشد.عملیات خط کشی ترافیکی