اجرای عملیات جدول گذاری کانال های انتقال آب
ورودی شهر(بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، عملیات جدول گذاری کانال های انتقال آب، ورودی شهر (بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) توسط واحد عمرانی شهرداری ماکو انجام شد.عملیات آسفالت ریزی ضلع شرقی کمربندی حضرت ولیعصر(عج)