جایگذاری ایستگاه های تاکسی در سطح شهر توسط شهرداری ماکو
 

جایگذاری ایستگاه های تاکسی در سطح شهر توسط شهرداری ماکوجلسه انتخاب پیمانکار تخریب ساختمان وراث مرحوم حسن زادگان ( هتل دلگشا ) در دفتر شهردار ماکو برگزار گردید .