کاهش 15 درصد عوارض پروانه های ساختمانی به مناسبت دهه مبارک فجر
اطلاعیه شهرداری ماکو در خصوص کاهش 15 درصد عوارض پروانه های ساختمانی تا پایان سال 1402

اطلاعیه شهرداری ماکو در خصوص اجرای بند دوم مصوبه شماره 202 مورخه 1402/11/28 شورای اسلامی شهر و رای کمیته انطباق به شماره 1401574 موخه 1402/12/01 برای کاهش 15 درصد عوارض پروانه های ساختمانی تا پایان سال 1402 به مناسبت گرامیداشت ایام ا... دهه مبارک فجر .آگهی مزایده فروش زمین
شهرداری ماکو