خرید 100 عدد سطل زباله 770 لیتری فلزی توسط شهرداری ماکو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ماکو : تعداد 100 عدد سطل زباله 770 لیتری فلزی توسط شهرداری ماکو خریداری شده که در حال جاگذاری در نقاط مختلف سطح شهر می باشد .

خرید 5 عدد ایستگاه تاکسی توسط شهرداری ماکو