خرید 200 عدد گلدان بتنی توسط شهرداری ماکو

خرید 200 عدد گلدان بتنی توسط شهرداری ماکو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ماکو : در طی 3 ماه گذشته تعداد 100 عدد گلدان خریداری و در نقاط مختلف سطح شهر جاگذاری شده است و در حال حاضر نیز تعداد 100 عدد دیگر جهت زیباسازی مبلمان شهری توسط شهرداری ماکو خریداری شده که بزودی جاگذاری خواهد شد .
احسان ماندگار