کاشت درخت های کاج سدروس در شهر ماکو

کاشت درخت های کاج سدروس در حدفاصل محله قره کورپی  تا  میدان حضرت ولیعصر ( عج ) شهر ماکو توسط شهرداری ماکو

تجلیل و قدردانی از رانندگان درون شهری ماکو