کاشت درخت های زینتی همیشه سبز در پارک جنب بنیاد شهید ماکو

کاشت درخت های زینتی همیشه سبز در پارک جنب بنیاد شهید ماکو توسط واحد فضای سبز شهرداری ماکو

جاگذاری گلدان های تزئینی در خیابان امام ( ره )