کاشت درختان بومی به مناسبت روز درختکاری
شهرداری ماکو

کاشت درختان بومی به مناسبت روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو ، واحد فضای سبز به مناسبت روز درخت کاری در مورخه 1402/12/15 نسبت به کاشت 150 اصله درخت بومی از نوع بلوط ، نارون ، داغداغان ، سرو کوهی ، پسته کوهی (بنه) ، افرا و زرشک کوهی در زمین چسبیده پارک شادی اقدام نمود .کاهش 15 درصد عوارض پروانه های ساختمانی به مناسبت دهه مبارک فجر
اطلاعیه شهرداری ماکو در خصوص کاهش 15 درصد عوارض پروانه های ساختمانی تا پایان سال 1402