کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری
با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو

به مناسبت روز درختکاری غرس نهال توسط شهرداری ماکو انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، مراسم نکوداشت روز درختکاری با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر  و پرسنل شهرداری ماکو ساعت یازده صبح در خیابان شهید بهشتی برگزار گردید.

سازمان یار• متن و تصویر


در راستای مسیرگشایی و تعریض خیابان امام(ره)، مصالحه و تخریب ملک در تعریض
در ادامه تعریض و مسیرگشایی خیابان امام(ره) و با توجه به فوریت و لزوم تعریض این خیابان که عبور و مرور شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. بعد از توافق با مالک...