اعلام برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی هنری «درخت و درختکاری»

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، نتایج نفرات برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی هنری با موضوع درخت و درختکاری که به همت امور فرهنگی شهرداری ماکو در چهار بخش فیلم کوتاه، عکاسی، نقاشی و انشاء نویسی برگزار گردید به شرح ذیل اعلام شد:

بخش فیلم کوتاه:

مقام اول: محراب عبدالله زاده  مقام دوم: فاطمه وهاب زاده  مقام سوم: سیامک مخوری

بخش عکاسی: 

مقام اول: حجت بایرام پور  مقام دوم: ریحانه محمدزاده  مقام سوم: نسترن زراعتی

بخش نقاشی:

مقام اول: شادی آقابابازاده  مقام دوم: فاضله اصغرزاده  مقام سوم: عاطفه وهاب زاده برگزیده زیر 12 سال: نوید رندی

بخش انشاء نویسی: 

مقام اول: حمیده حسن پور  مقام دوم: فاطمه اصغرزاده  مقام سوم: مهدیسا سلمان نژاد برگزیده ویژه زیر 12 سال: اسما نصرالله زاده


عملیات آسفالت ریزی خیابان امام(ره)
حدفاصل روبروی بانک کشاورزی تامیدان امام حسین(ع)