عملیات آسفالت ریزی ضلع شرقی کمربندی حضرت ولیعصر(عج)

عملیات آسفالت ریزی ضلع شرقی کمربندی حضرت ولیعصر(عج):

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو؛ اجرای عملیات آسفالت ریزی ضلع شرقی کمربندی حضرت ولیعصر(عج) توسط شهرداری ماکو انجام شد.

آگهی مزایده
فروش زمین شهرداری ماکو