عملیات آسفالت ریزی کوچه سهند
خیابان استادان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، عملیات آسفالت ریزی کوچه سهند واقع در خیابان استادان توسط شهرداری ماکو انجام شد.
میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) گرامی باد.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو