عملیات آسفالت ریزی خیابان امام(ره)
حدفاصل روبروی بانک کشاورزی تامیدان امام حسین(ع)

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، در راستای تعریض خیابان امام (ره)، عملیات آسفالت ریزی خیابان امام(ره) از روبروی بانک کشاورزی تا میدان امام حسین(ع) با توجه به اجرای زیرسازی آن آغاز گردید.
علی یوسفی ماکوئی شهردار ماکو گفت تعریض خیابان امام یکی از خواسته های بر حق شهروندان از شهرداری می باشد لذا شهرداری ماکو عملیات آسفالت ریزی محور مذکور را با هدف مسیرگشایی و کاهش ترافیک مسیر فوق اجرا خواهد کرد.عملیات احداث دیوار حائل سنگی
محله توتلوق