عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی بلوار شهید قنبری
حدفاصل تقاطع دادگستری تا میدان ولیعصر(عج)

عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی بلوار شهید قنبری حدفاصل تقاطع دادگستری تا میدان ولیعصر(عج) توسط شهرداری ماکو انجام پذیرفت.
آتش سوزی آپارتمان شش طبقه در ماکو مهار شد
رئیس آتش شانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو: