عملیات برف روبی و نمک‌پاشی معابر سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکو

عملیات برف روبی و نمک‌پاشی معابر سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکوادامه عملیات نصب چراغ های ال ای دی در سطح شهر توسط شهرداری ماکو