عملیات جدول گذاری و احداث کانال های انتقال آب خیابان امام(ره) «منتهی به چهارراه مرکزی»

عملیات جدول گذاری و احداث کانال های انتقال آب خیابان امام(ره):

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو عملیات جدول گذاری و احداث کانال انتقال آب های سطحی خیابان امام(ره) «منتهی به چهارراه مرکزی» با هدف هدایت و ساماندهی آب های سطحی توسط واحد عمرانی شهرداری ماکو در حال انجام میباشد.عملیات جدول گذاری و احداث کانال های انتقال آب خیابان ساحلی