عملیات جدول گذاری و احداث کانال های انتقال آب خیابان ساحلی

عملیات جدول گذاری و احداث کانال های انتقال آب خیابان ساحلی:

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو عملیات جدول گذاری و احداث کانال انتقال آب های سطحی خیابان ساحلی با هدف هدایت و ساماندهی آب های سطحی توسط واحد عمرانی شهرداری ماکو در حال انجام میباشد.عملیات خط کشی ترافیکی خیابان امیرکبیر