عملیات خط کشی ترافیکی

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، شهردار ماکو از انجام عملیات خط‌ کشی معابر سطح شهر خبر داد و افزود: خط کشی خیابان های آسفالت شده سطح شهر ماکو بصورت مکانیزه در حال انجام است.

یوسفی ماکوئی گفت: خط کشی راه ها از علائم ترافیکی مهم محسوب می شود که نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی شهروندان داشته و تاثیر بسزایی در روان سازی ترافیک دارد.
 

 


اجرای عملیات خاکریزی، تسطیح و زیرسازی خیابان امام(ره)