عملیات رنگ آمیزی جداول رفیوژ، بلوار مدرس

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، جهت بهبود مناظر بصرص شهر عملیات رنگ آمیزی جداول رفیوژ بلوار مدرس حدفاصل ورودی شهر تا مرکز شهر به طول 4600 متر توسط واحد خدمات شهری ماکو در حال انجام می باشد.
عملیات تراش آسفالت و آسفالت ریزی خیابان گلگشت (قره کورپی تا سه راهی قلعه جوق)