عملیات تراش آسفالت، حدفاصل ورودی شهر تا ترمینال مسافربری

عملیات تراش آسفالت، حدفاصل ورودی شهر تا ترمینال:

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، مهندس علی یوسفی ماکوئی شهردار ماکو اظهار کرد؛ جهت بهبود وضعیت تردد خودروها و رضایت شهروندان عملیات تراش آسفالت جهت آسفالت ریزی بلوار مدرس حدفاصل ورودی شهر تا ترمینال مسافربری توسط شهرداری ماکو در حال انجام میباشد.

نصب پرچم،پوستر و رژه خودرویی تاکسی های درون شهری به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر