عملیات تراش آسفالت و آسفالت ریزی خیابان های شهید مطهری، سعدی، هجرت، فرهنگ و 29 بهمن

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، عملیات تراش آسفالت و آسفالت ریزی خیابان های شهید مطهری(جنب کتابخانه آیت الله کاشانی)، خیابان سعدی، خیابان هجرت(جنب بانک کشاورزی)، خیابان فرهنگ(جنب اداره آموزش و پرورش قدیم)، خیابان 29 بهمن (روبروی پارک شادی) به اتمام رسید.عملیات آسفالت ریزی بلوار مدرس، حدفاصل ورودی شهر تا ترمینال