عملیات زیرسازی پیاده راه جلوی مصلی

عملیات زیرسازی پیاده راه جلوی مصلی:

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو عملیات زیر سازی پیاده راه جلوی مصلی توسط واحد عمرانی شهرداری ماکو در حال انجام می باشد.عملیات جدول گذاری و احداث کانال های انتقال آب خیابان امام(ره) «منتهی به چهارراه مرکزی»