مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ماکو

مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ماکو:

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ماکو با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان ماکو صبح امروز (۱۴ مرداد) در محل دفتر شورا اسلامی شهر برگزار گردید.
در این جلسه که انتخابات هیئت رئیسه شورا در دستور کار قرار داشت، به اتفاق آرای، جعفر بایرام زاده بعنوان رئیس ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر ماکو انتخاب شد.
همچنین به اتفاق آرا حجت پام بعنوان نائب رئیس شورا و بهنام رستم زاده بعنوان منشی و خزانه دار شورا انتخاب شد.تعریض و آسفالت ریزی خیابان جهاد