مونتاژ و بهسازی دستگاه های کارخانه شن و ماسه شهرداری ماکو

مونتاژ و بهسازی دستگاه های کارخانه شن و ماسه شهرداری ماکو جهت تولید شن و ماسه مصرفی در پروژه های عمرانیتجلیل از برگزیدگان مسابقه نقاشی بمناسبت هته دفاع مقدس