میلاد با سعادت امام زمان (عج) مبارک باد.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو

میلاد با سعادت امام زمان (عج) مبارک باد.
اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر
توسط اداره خدمات شهری شهرداری ماکو