نصب چراغ های چشمک زن در سرعت گیرهای سطح شهر

نصب چراغ های چشمک زن در سرعت گیرهای سطح شهر توسط شهرداری ماکو
دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو