نصب چراغ های ال ای دی در سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکو

نصب چراغ های ال ای دی در سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکو

با تشکر ویژه از همکاری ریاست و پرسنل اداره برق شهرستان ماکو

کاشت درخت های کاج سدروس در شهر ماکو