نصب چراغ های روشنایی در میدان حضرت ولیعصر ) عج ( در آستانه نوروز 1401 توسط شهرداری ماکو

نصب چراغ های روشنایی در میدان حضرت ولیعصر ) عج ( در آستانه نوروز ۱۴۰۱ توسط شهرداری ماکو
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو از مراحل آماده سازی میدان موقت میوه در ورودی شهر ماکو توسط شهرداری